Studia I stopnia - inżynierskie

Kierunek studiówSpecjalnośćRekrutacjaTryb studiów
Budownictwo - zamknięta dzienne
Mechanika i budowa maszyn technologia i eksploatacja maszyn zamknięta dzienne
Mechanika i budowa maszyn modelowanie 3D zamknięta dzienne
Informatyka administracja systemów i sieci komputerowych zamknięta dzienne/zaoczne
Informatyka projektowanie baz danych i oprogramowanie użytkowe zamknięta dzienne/zaoczne
Informatyka modelowanie 3D w zastosowaniach medycznych, prototypowaniu i mediach interaktywnych zamknięta dzienne
 

Studia I stopnia - licencjackie

Kierunek studiówSpecjalnośćRekrutacjaTryb studiów
Administracja podatki i rachunkowość w administracji zamknięta dzienne
Administracja administracja skarbowa zamknięta --
Administracja administracja bezpieczeństwa publicznego zamknięta dzienne
Ekonomia media społecznościowe w biznesie zamknięta dzienne
Ekonomia przedsiębiorczość gospodarcza zamknięta ---
Ekonomia ekonomika menedżerska zamknięta dzienne
Ekonomia ekonomika procesów logistycznych zamknięta dzienne
Filologia filologia angielska - nauczycielska zamknięta dzienne
Filologia filologia angielska - języki obce w biznesie zamknięta --
Filologia polska nauczanie języka polskiego i języka polskiego jako obcego zamknięta --
Filologia polska dziennikarstwo i nowe media zamknięta dzienne
Logopedia   zamknięta dzienne
Pedagogika pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną zamknięta dzienne