Rekrutacja na studia w PWSZ w Elblągu na rok ak. 2021/22

 

II TURA REKRUTACJI (23.07-3.09.2021)

23 lipca - ruszyły zapisy  II tury elektronicznej rejestracji kandydatów na studia w systemie IRK = start przyjmowania dokumentów

1 września, godz. 23.59upływa termin wnoszenia opłaty za postępowanie rekrutacyjne (85 zł)  i składania dokumentów (kserokopia świadectwa dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia, podanie o przyjęcie na studia, fotografia, ewentualnie: zaświadczenie o niepełnosprawności);

3 wrześniaWYNIKI (decyzje o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia)

Wraz z decyzją o przyjęciu kandydaci otrzymają skierowanie na badania lekarskie. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do studiowania danego kierunku należy donieść do odpowiedniego dziekanatu przed rozpoczęciem roku akademickiego.