Pełnomocnik Rektora ds. studentów niepełnosprawnych

Zarządzeniem Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 7 marca 2018 r. powołany został Pełnomocnik Rektora ds. studentów niepełnosprawnych. Funkcję tę pełni mgr Henryka Szumna. Studenckim Rzecznikiem Osób Niepełnospranych jest Adrianna Potopowicz.

 

Biblioteka dostępna dla osób niepełnosprawnych

Biblioteka przy Al. Grunwaldzkiej w tzw. „małej czytelni” udostępnia dwa stanowiska dla osób z dysfunkcją wzroku, słuchu lub ruchu.

 

Program "Aktywny samorząd"


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie